Rank User News Published Comments Total votes Published votes Karma
1
genti avatar
 genti
250(100%) 0 285 83 (29%) 17758.00
2
greta avatar
 greta
220(100%) 0 242 60 (24%) 15423.00
3
bigbrotheralbania avatar
 bigbrotheralbania
29(100%) 0 29 10 (34%) 9125.00
4
lumbardh avatar
 lumbardh
49(100%) 0 49 26 (53%) 7920.00
5
Lajmein avatar
 Lajmein
0(-) 0 0 0 (-) 4488.00
5
pcworld avatar
 pcworld
0(-) 0 0 0 (-) 4488.00
7
prestonfrazier3847 avatar
 prestonfrazier3847
0(-) 0 0 0 (-) 4368.00
8
edwingarrett9331 avatar
 edwingarrett9331
0(-) 0 0 0 (-) 3839.00
9
admin avatar
 admin
71(100%) 0 66 40 (60%) 3819.00
10
NOANewsofalbania avatar
 NOANewsofalbania
29(100%) 0 29 29 (100%) 3234.00
11
rogeliovasquez6449 avatar
 rogeliovasquez6449
0(-) 0 0 0 (-) 3027.00
12
LajmetSot avatar
 LajmetSot
24(100%) 0 24 15 (62%) 1650.00
13
jingdongnan123 avatar
 jingdongnan123
0(-) 0 0 0 (-) 1584.00
13
KosovaInfo avatar
 KosovaInfo
0(-) 0 0 0 (-) 1584.00
15
qyshme avatar
 qyshme
0(-) 0 0 0 (-) 1394.00
16
leroykline7897 avatar
 leroykline7897
0(-) 0 0 0 (-) 1333.00
17
kosovachat avatar
 kosovachat
9(100%) 0 9 7 (77%) 1320.00
18
anaa avatar
 anaa
17(100%) 0 42 10 (23%) 1172.00
19
lezha avatar
 lezha
0(-) 0 0 0 (-) 1152.00
20
ornela avatar
 ornela
15(100%) 0 34 6 (17%) 1028.00
21
nathanielcarpenter3337 avatar
 nathanielcarpenter3337
0(-) 0 0 0 (-) 881.00
22
senders1 avatar
 senders1
0(-) 0 0 0 (-) 792.00
23
pyet avatar
 pyet
0(-) 0 0 0 (-) 770.00
24
Erisel avatar
 Erisel
0(-) 2 0 0 (-) 748.00
25
Tech-Al avatar
 Tech-Al
0(-) 0 0 0 (-) 742.00

Login Në My Site

Nuk keni llogari ende? Bashkohuni me ne, është falas!

Kërkohet kyçja që të mund ta publikoni Lajmin E Ri

Publkimet e të panjohurve nuk janë të lejuar! Ju duhet kyçeni për ta publikuar. Nuk keni llogari ende? Bashkohuni me ne, është falas!